De nieuwe energie wereld
Plasma Innovation Technology P.I.T. B.V.

Het klimaat verandert ingrijpend. De oorzaak: we verbruiken (en verspillen) te veel energie en vernietigen onze oerbossen. Daarmee pompen we grote hoeveelheden CO2 de atmosfeer in. In de toekomst zullen we meer en meer
te maken krijgen met de verwoestende gevolgen, zoals stijgende zeeën, droogtes en overstromingen.

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Slimme innovaties hebben ons land een wereldwijde koppositie bezorgd op het gebied van energie- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethoden. Om deze positie te behouden, is een voortdurende verhoging van de efficiency nodig.
P.I.T.
P.I.T. Plasma Innovation Technology e.g.
Your new energy supplier
No CO2 emissions
No fossil gas